Prosjekt gårdsplass

Prosjekt gårdsplass post thumbnail

Opparbeidelse av ny gårdsplass med belegningsstein i Utgårdkilen.