Prosjekt hytter Skjeberg post thumbnail

Prosjekt hytter Skjeberg

Opparbeidelse av nye utenomhusanlegg på hyttefelt i Skjeberg.