Oversikt over og bilder fra tidligere prosjekter, finner du ved å trykke HER

Vi har hovedsakelig to satsingsområder, opparbeidelse av nye utenomhusanlegg og utendørs vedlikehold. Våre oppgaver innenfor utenomhusanlegg består av grunnarbeider/ graving og transport, setting av støttemurer, legging av toppdekker med for eksempel singel/elvegrus, belegningsstein og heller, granitt og naturstensdekker. Vi kan beplanting med tradisjonell eller moderne planteplan. Tilsåing av grasdekker eller legging av ferdigplen. Vi planlegger og tegner 3D skisser i samråd med kunden. Helminsen AS er en totalleverandør for opparbeidelse av utenomhusarbeider.

På vinterstid kan vi hjelpe deg med snørydding, brøyting, strøing og feiing. Vedlikeholdsarbeid vår/sommer består av oppdrag som gress- og hekkeklipping, beskjæring, ugressbekjempelse og luking. Vi har lang erfaring med å sette opp en skjøtsel-plan for kundens uteområde.