Grunnarbeid

Helminsen AS er en totalleverandør for opparbeidelse av utenomhusarbeider. Vi planlegger og tegner 3D skisser i samråd med kunden. Planering og grunnarbeid for boligfelt, hytter, eneboliger og næringsbygg utføres med moderne utstyr og maskiner.

Vi er behjelpelig med løsninger for hage/park, plen, beplantning, vedlikehold og belegg, privat som offentlige prosjekter.

Utomhus

Vi hjelper deg med å se helheten i ditt utemiljø. Hvilke elementer passer sammen? Våre oppgaver innenfor utenomhusanlegg består av grunnarbeider/ graving og transport, setting av støttemurer, legging av toppdekker med for eksempel singel/elvegrus, belegningsstein og heller, granitt, gressplen og naturstensdekker.

Vi skreddersyr en løsning for dine behov. Farger, former og miljøet rundt, påvirker oss. Vi vil påvirke deg positivt! Vi ønsker å skape grønne og varige områder i godt samspill med naturen. Våre dyktige anleggsgartnere har denne kunnskapen og ser kreative løsninger.

Vedlikehold

Vår/sommer

Vi utfører vedlikehold i små og store hager og parker. Med moderne utstyr jobber vi effektivt og vet hva som må til for å holde din hage vedlike. Vi klipper gress, beskjærer busker, planter og trær, fjerner ugress og det som må til for at det ikke gror helt ukontrollert.

Helminsen AS har lang erfaring med å sette opp en skjøtsel-plan for kundens uteområde.

Vinter

Vi har moderne utstyr og maskiner til brøyting, strøing og feiing av offentlig og privat vei.